Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Bevego – Backa

bevago-backa

Ombyggnad av butik, kontor och lager
Projektering av el- och telesystem

Beställare

Svenska Hus

Arkitekt

Arkibad AB