Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Krokslätts Fabriker

krokslätts fabriker

Nybyggnad av lägenheter
Besiktning

Beställare:

K21 Entreprenad AB

Arkitekt:

Wingårdh Arkitektkontor AB