Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Lundbystrandskajen

lundbystrandskajen

Nybyggnad av kontor
Besiktning

Beställare

K21 Entreprenad AB

Arkitekt

Erséus Arkitekter AB