Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Projekt

Pedagogen – Parkhus 4

Kontorsbyggnad på 11000m2.

SEEL – Gateway Säve

Nybyggnad av forskningsanläggning för el- och laddfordon med en yta på ca 13 000m2.

Hökälla Säteri

Nyproduktion av flerbostadshus.

Strana – Hällevik

Projektering 14st havsstugor.

Opaltorget Centrumhus

Om projektet Nybyggnad av kontor och butikslokaler 14350 m² Beställare El Koncept/ Bege ELmontage Vår roll Besiktning av el tekniska system

Sävedalen Park

Industribyggnader inrymmande lager och kontorsdel, 2000 kvm.

Jungmansgatan Bostäder

Om projektet Ombyggnad och påbyggnad av bostäder Beställare Ernst Rosen/ Göteborgs El och tele Vår roll Upprättande av Bygghandlingar.

arcam

Arcam – Mölnlycke

Ombyggnad av lokaler för Arcam EBM
Projektering av el- och telesystem

Wijks Villa

Om projektet Ombyggnad från skola till kontor. Beställare Adapta fastigheter / Skeppsviken Bygg i Göteborg Vår roll Upprättande av Bygghandlingar. Kalkylarbete.

älvudden

Älvudden

Nytt djursjukhus för Blå Stjärnan.
Förstudie.