Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

SÄS Borås Sjukhus

SÄS Borås sjukhus

Ny linjeaccelerator Strålbehandlingen
Projektering av el- och telesystem

Beställare:

Västfastigheter

Arkitekt:

Tyréns AB