Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Hökälla Säteri

Om projektet

Nyproduktion av flerbostadshus.

Beställare

Tornet / Bergendahls el Projekt

Vår roll

Upprättande av Bygghandlingar.