Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

SEEL – Gateway Säve

Om projektet

Nybyggnad av forskningsanläggning för el- och laddfordon med en yta på ca 13 000m2.
SEEL står för Swedish Electric Transport Laboratory och ägs tillsammans av RISE och Chalmers tekniska högskola. Verksamheten ska vara en arena för forskning och utveckling som kan användas av både industri, akademi och forskningsinstitut.

Beställare

Castellum / Elektro-Centralen

Vår roll

Förstudie – Systemhandling – Bygghandling