Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Kynningsryd Nordic Crane AB Göteborg

kynningsryd

Ombyggnad av kontor och verkstad
Projektering av el- och telesystem

Beställare:

Fyrstad Entreprenad AB

Arkitekt:

Abako Arkitekter AB