Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Sävedalen Park

Om projektet

Industribyggnader inrymmande lager och kontorsdel, 2000 kvm.

Beställare

Elio fastigheter AB

Vår roll

Projektering/ Rådgivning under byggskede.