Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Jungmansgatan Bostäder

Om projektet

Ombyggnad och påbyggnad av bostäder

Beställare

Ernst Rosen/ Göteborgs El och tele

Vår roll

Upprättande av Bygghandlingar.