Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Arcam – Mölnlycke

arcam

Ombyggnad av lokaler för Arcam EBM 
Projektering av el- och telesystem

Beställare:

Castellum / Alf Ericson Elektriska AB

Arkitekt:

Gestalt Arkitektur AB