Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Wijks Villa

Om projektet

Ombyggnad från skola till kontor.

Beställare

Adapta fastigheter / Skeppsviken Bygg i Göteborg

Vår roll

Upprättande av Bygghandlingar. Kalkylarbete.