Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Älvudden

älvudden

Nytt djursjukhus för Blå Stjärnan. 
Förstudie.

Beställare:

Svenska Hus

Arkitekt:

Sjögren Arkitekter AB