Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Saab AB Kallebäck

Om projektet

Ombyggnad av produktionslokaler, kontor och restaurang

Beställare

Tuve Bygg / Saab AB

Vår roll

Upprättande av Bygghandlingar. Kalkylarbete