Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Ekebäckshöjd

Om projektet

Nybyggnad av äldreboende, ICA nära & gym

Beställare

Stena Fastigheter / Rejlers

Vår roll

Kontrollantuppdrag under byggskede