Åvägen 24, Gårdshus 1, 412 51 Göteborg

Victor Hasselblads gata 16

Om projektet

Ombyggnad av kontorsbyggnad

Beställare

Kungsleden

Vår roll

Projektering av förfrågningsunderlag / Ramhandling